Blogroll

2014. március 26., szerda

Beiskolázás 2014

Beíratkozás:
Április 28-29-30. 
8 órától- 18 óráig
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• születési anyakönyvi kivonat
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel) vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT- állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014.március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.) 
A tanköteles korba lépő gyermek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

2014. március 10., hétfő


Az iskolai ünnepségünk 2014. március 14-én lesz a 2.órában (9 órától), a községi megemlékezés 16 órától kezdődik  a múzeumnál.