Blogroll

2020. szeptember 21., hétfő

2020. augusztus 27., csütörtök

Fontos információ az iskolakezdésről!

Tisztelt Szülők!

Az iskolánkban zajló építkezés miatt az alsó tagozatos osztályok oktatása konténerteremben, valamint a technika teremben történik majd. 
Ehhez kapcsolódóan az alábbi helyzet állt elő: A konténerek szerelése, bekötése (vizesblokk, villany) elhúzódik. Emiatt az iskolánk 168 tanulója számára nincs biztosítva a megfelelő mosdóhasználat. Ezért kérjük, hogy a felső tagozatos tanulók – amennyiben megoldható – szerdán, csütörtökön és pénteken a 3. tanóra után (10 óra 40 perc) menjenek haza. Az alsó tagozatos tanulóknak órarend szerinti órákat próbálunk tartani, viszont csak a csarnok 1 női és 1 férfi mosdóját tudják használni. 
 Amennyiben a családnak lehetősége van arra, hogy ezeken a napokon ebéd után haza tudja vinni gyermekét, kérjük tegye meg! Az itt maradó tanulók számára felügyeletet biztosítunk. Az étkezés alsó tagozaton szeptember 2-től, szerdától, felső tagozaton csak szeptember 7-től, hétfőtől lesz.
 Parkolás: Mivel az építési terület, valamint a pályán lévő konténerek nagy helyet foglalnak el az iskolánk udvarából, ezért gépjárművel tilos az iskola területére bejönni. A helyi tanulóktól kérjük, hogy a gyalogos közlekedést részesítsék előnyben! 
Nyilatkozat: Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
 • voltak-e külföldön az elmúlt 2 hétben,
 • gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 
Amennyiben igen, csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolai közösségbe. 
Rajz-technika felszerelés: A technika és rajz tantárgyak higiéniájának biztosítása érdekében a beszedendő összeget 1000 forintra csökkentjük. Viszont minden tanulónak kérjük, hogy szerezzenek be 12 színű színes ceruzát és filctollat, ollót. Felső tagozatban ezen kívül körzőt és vonalzót.

 Jilkné Ferencz Edit intézményvezető 

 Penc, 2020. augusztus 27.

2020. augusztus 19., szerda

Kedves 1. osztályos Szülők!

 

Tisztelt Szülők !

 

 Bemutatkozó szülői értekezletet tartunk a penci Cserhátliget Általános Iskolában.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosok szüleit!

Témáink:

-       Az iskola bemutatása

-       Ismerkedés az elsős és a napközis tanító nénivel

                                -   Tankönyvek bemutatása

                               

         Helye:                első osztályos tanterem

         Ideje:                  2020.08.26.   17 óra

 

   Penc, 2020. 08.19.                                       Jilkné Ferencz Edit

                                                                          Intézményvezető

Tanévnyitó ünnepség

 

A 2020/21-es tanévnyitó ünnepség időpontja:

2020. 09. 01. (kedd)  830

 Ez egyben az első tanítási nap, ekkor kerül sor a tankönyvek kiosztására is.


2020. április 15., szerda

Tanulói belépés a postafiókba, tantárgyak felvétele a Classroomban (Útmutató)

A megtekintésekhez kattints a teljes képernyő módra!

Figyelem! Digitális átállás Classroom (tanterem) felületre

Iskolánk  a következő héten intézményi szinten egységesen átáll a Classrom (tanterem)G Suite for Education használatára. Ez annyit jelent, hogy az iskola pedagógusai és diákjai rendelkezni fognak saját egyedi intézményi postafiókkal, melynek a végződése @pencisuli.hu. Ez a postafiók szinkronizálva lesz a Gmail intézményi fiókunkkal. Minden hivatalos jellegű értesítést, feladatot ezen a felületen fogunk intézni. Még a héten kiosztásra kerül minden tanár ás diák számára egy új, saját postafiók, melyhez kapnak egy hivatalos felhasználónevet és egy belépési jelszót. Ezt valószínű a Kréta alkalmazás felületén az e-Ügyintézés/ Üzenetek részben fogjuk elküldeni mindenkinek. A jelszót célszerű majd az első belépéskor megváltoztatni és feljegyezni minden fontos adatot! Az alsós tanulók beléptetésénél  a szülői segítségre nagy szükségünk lesz. Lehetőleg ennél a korosztálynál inkább a szülő kezelje az adatokat. A sikeres postafiók regisztráció után tudnak majd a gyerekek a Classroom (tanterem) felülethez csatlakozni és tantárgyakat felvenni.
Igyekszünk ezen az oldalon is mellékelt videókkal segíteni az első bejelentkezést és a Classroom-hoz való csatlakozást is.

2020. március 31., kedd

Figyelem, változás a beiratkozás menetében!Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
·       nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
·     állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
·       olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
·       a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
·       A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
·       A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
·       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
·       Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
·       Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására április 28-án van lehetőség előre egyeztetett időpontban (időpont kérése a 06-30/713-44-90-es telefonszámon,  április 27-én)

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2020. március 15., vasárnap

Digitális tananyagok gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek

Az M5 tévé csatornán az oktatási sáv hétköznap 8:00 órától 14:30-ig fog tartani. A műsorok elérhetőek lesznek a
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas oldalon is.
Egyéb anyagok:
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= interaktív anyagok
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
http://www.videotanar.hu/
https://www.matika.in/hu/  matematika gyakorló több évfolyamhoz
https://agendaweb.org/
http://altsuli.hu/ gyakorlófeladatok sok tantárgyhoz
https://www.mozaweb.hu/
http://www.tanarblog.hu/letoltheto-anyagok?
https://www.youtube.com/user/videotanar/
https://www.redmenta.com/
http://www.gyakorolj.hu/
https://www.ementor.hu/  segédanyagok
https://informatika.gtportal.eu/ informatikai anyagok
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.zsenileszek.hu/ matematika
https://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank
https://mek.oszk.hu/ ingyenes elektronikus könyvtár
http://matek.ide.sk/index.php?pld=oktprg.htm letölthető matematikai oktatóprogramok
https://www.nkp.hu/ okostankönyv felső tagozatosoknak

Tájékoztató a digitális munkarendről

Tisztelt Szülők, Gyerekek!

Kattintsanak a az alábbi szövegekre a tájékoztató megtekintéséhez:

Szülői tájékoztató


Tanulói tájékoztató

2020. március 14., szombat

Figyelem! Rendkívüli hír!


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Miniszterelnök Úr tájékoztatása alapján az oktatásra vonatkozóan új rendelet jelent meg.
Március 16-tól új, tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. A tanulók nem jönnek iskolába. Mi pedagógusok végezzük a munkánkat és segíteni fogjuk a tanulókat abban, hogy minél jobban elsajátíthassák a tananyagot otthoni körülmények között.
A rendelet megjelenését követően tantestületünk kialakítja a digitális oktatással kapcsolatos módszertanát. Ezt a munkát hétfőn megkezdjük, és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, gyerekeket a tennivalókról. Kérjük, figyeljék az iskola üzenőfelületeit: KRÉTA, honlap, Facebook-oldal!
Bízunk benne, hogy minden családban sikerül megoldani a gyermekek felügyeletét. Most a legfontosabb mindannyiunk egészsége. Minden családnak erőt, kitartást kívánunk az előttünk álló időszakhoz!

2020. február 12., szerda

Köszönet


Köszönjük Nemes Józsefnek az általa felajánlott informatikai eszközöket!