Blogroll

2021. augusztus 28., szombat

Tanévnyitó

Tisztelt Szülők, Tanulóink!

Az idei tanévnyitó 2021. szeptember 1-jén (szerdán), fél 9-től kezdődik.

Ezen a napon történik a tankönyvek kiosztása. 

Előreláthatólag 11 óráig lesznek az iskolában.

Ebéd és napközi csak szeptember 2-án indul.  

Kérjük a tanulóinkat, hogy ünnepi öltözetben jelenjenek meg!2021. június 25., péntek

Köszönet

Köszönjük Zsíros Gábornak a felajánlott informatikai eszközöket.

 

2021. június 18., péntek


 

 

                                           Nyári ügyelet rend

 

 

 

                                                2021. június 30.           900 – 1300-ig

 

 

                                               2021. július 14.             900 – 1300-ig

 

                                               2021. július 28.             900 – 1300-ig

 

                                              2021. augusztus 11.      900 – 1300-ig

 

                                              2021. augusztus 25.      900 – 1300-ig

2021. április 1., csütörtök

Beiratkozáshoz!

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
 
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.
 
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
 
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:
Cserhátliget Általános Iskola
 
Előzetes időpont egyeztetés: Jilkné Ferencz Edit intézményvezetőnél április 14-én, 8 és 14 óra között a következő telefonszámon: 06-30-713-4490
 
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
 
Körzethatárok megtekinthetők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

2021. január 22., péntek

 A   Váci Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselői:


1. Dr. Kéri Ádám

2. Dr. Kéri Szonja

3. Dr. Kéri Tamás


Fő adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Kéri Ádám

Email: vac.adatvedelem@kk.gov.hu

Levelezési cím: Váci Tankerületi Központ, 2600 Vác dr. Csányi László krt. 45.