Blogroll

2020. március 31., kedd

Figyelem, változás a beiratkozás menetében!Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
·       nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
·     állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
·       olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
·       a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
·       A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
·       A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
·       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
·       Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
·       Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására április 28-án van lehetőség előre egyeztetett időpontban (időpont kérése a 06-30/713-44-90-es telefonszámon,  április 27-én)

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2020. március 15., vasárnap

Digitális tananyagok gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek

Az M5 tévé csatornán az oktatási sáv hétköznap 8:00 órától 14:30-ig fog tartani. A műsorok elérhetőek lesznek a
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas oldalon is.
Egyéb anyagok:
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= interaktív anyagok
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
http://www.videotanar.hu/
https://www.matika.in/hu/  matematika gyakorló több évfolyamhoz
https://agendaweb.org/
http://altsuli.hu/ gyakorlófeladatok sok tantárgyhoz
https://www.mozaweb.hu/
http://www.tanarblog.hu/letoltheto-anyagok?
https://www.youtube.com/user/videotanar/
https://www.redmenta.com/
http://www.gyakorolj.hu/
https://www.ementor.hu/  segédanyagok
https://informatika.gtportal.eu/ informatikai anyagok
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.zsenileszek.hu/ matematika
https://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank
https://mek.oszk.hu/ ingyenes elektronikus könyvtár
http://matek.ide.sk/index.php?pld=oktprg.htm letölthető matematikai oktatóprogramok
https://www.nkp.hu/ okostankönyv felső tagozatosoknak

Tájékoztató a digitális munkarendről

Tisztelt Szülők, Gyerekek!

Kattintsanak a az alábbi szövegekre a tájékoztató megtekintéséhez:

Szülői tájékoztató


Tanulói tájékoztató

2020. március 14., szombat

Figyelem! Rendkívüli hír!


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Miniszterelnök Úr tájékoztatása alapján az oktatásra vonatkozóan új rendelet jelent meg.
Március 16-tól új, tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. A tanulók nem jönnek iskolába. Mi pedagógusok végezzük a munkánkat és segíteni fogjuk a tanulókat abban, hogy minél jobban elsajátíthassák a tananyagot otthoni körülmények között.
A rendelet megjelenését követően tantestületünk kialakítja a digitális oktatással kapcsolatos módszertanát. Ezt a munkát hétfőn megkezdjük, és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, gyerekeket a tennivalókról. Kérjük, figyeljék az iskola üzenőfelületeit: KRÉTA, honlap, Facebook-oldal!
Bízunk benne, hogy minden családban sikerül megoldani a gyermekek felügyeletét. Most a legfontosabb mindannyiunk egészsége. Minden családnak erőt, kitartást kívánunk az előttünk álló időszakhoz!